Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 
Home page » MENYA N’IBI » Wireba kubigaragarira amaso ahubwo wite kukugendera mu (...)
Wireba kubigaragarira amaso ahubwo wite kukugendera mu kwizera.

(kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n’ibyo tureba),nyamara dukomera umutima kandi icyo turushaho gukunda ni ukwitandukanya n’uyu mubiri, kugira ngo twibanire n’Umwami wacu.Ni cyo gituma tugira umwete wo kumunezeza, iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari.” 2 Abakorinto 5:7-9

Mu isi harimo ibirushya n’ibigeragezo, biroroshye cyane kuba umukristo yakumva acitse integer kubera impamvu zitandukanye zo muri ubu buzima, ariko Imana ikora mu buryo butangaje.

Ukomeje guhanga amaso kubibaho muri iki gihe, wananirwa vuba ndetse rwose ugacika intege burundu. Abantu benshi babaho batekereza cyangwa wenda batanabitekereza ko hari igihe ibibagoye bizarangira ibintu bikagenda neza, intambara, inzara, ubukene byose ko bishira maze abantu bakibera mu mahoro bityo bagaterwa imbaraga n’ibyo byiringiro, iyo ibyo baribizeye bitabayeho mu gihe cyabo harimo abahita bacika intege.

Ariko Yesu Kristo ntiyigeze yemeranya n’ababona ko ibintu birangira gutyo gusa, niyo mpamvu we yarebaga akareba nibitari byaba ntabone kurimbuka ku mujyi w’I wabo Yerusalemu ahubwo akabona no kurimbuka ku isi yose yuzuye ubugome, ubugambanyi, ibyaha n’amakimbirane. Kubwa Yesu Kristo yashakaga kugaragaza ko nta munezero wo muri iy’isi irazakurangirana no kwifuza kwayo.

Ikiraje ishinga Yesu Kristo si ugucyemura ibibazo byose byo mu isi mbere ko irangira ahubwo ni ugukomeza ukwizera kwabiringiye izina rye mu byobakora byose n’ubuzima babamo bwose.

Abizera Imana kimwe n’abandi bantu bose Imana yaremye bambaye umubiri, bose bagerwaho n’imibabaro ndetse bakumva bibavunnye cyane ariko igitangaje nuko mu kwizera ngo ariko bikwiye kubera ko ari ko mu isi bimeze kuko dufashe igihe mu ntambara.

Ibigeragezo iyo bije cyangwa ukagera mu bikomeye wowe wumva ko utabishoboye utangira kuvuga ngo ntibishoboka ariko ukwizera ko kukaguhamiriza ko ari iby’inyungu ikomeye kandi ko bishoboka. Mu yandi magambo ukoresheje isi y’ubwenge ngo ubashe kubona inyungu muri byabindi wumva bikugoye kandi bitagushobokera, ubwo mu kwizera ntabwo wabona Imana.

Niba reo ushaka kunezeza Imana, gira kwizera. Kandi niba ushaka kubona Imana gerageza gusobanukirwa inzira zayo maze urebe ngo kwizera birakorohera cyane!

Haba hari icyemezo ufashe nyuma y'ubu butumwa

Ntagitekerezo kiratangwa kuri iy'inkuru

TANGA IGITEKEREZO CYAWE


  •  

Izindi Nkuru
 
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Imana isaba abantu bayo kubaha ababayobora. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana...
Tangira ubusabane n’Imana: Imana iragukunda Imana ishobora byose yaremye ijuru...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza