Ibiheruka Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe ryari?  |  Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana.  |  Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku bwa Nowa  | 

Ubutumwa bw’Umunsi

Menya ishingiro ry’ umunezero nyakuri "Imana nyir’ ibyiringiro ibuzuze umunezero wose n’ (...)
Imana Igira ubuntu bwinshi _Billy Graham Munyita Shobuja n’Umwigisha, ibyo mubivuga neza kuko ari (...)
Hari icyo usabwa gukora kugira ngo Imana (...) Abantu benshi bumva ko gusubizwa amasengesho yabo ari (...)
Ukwiye kuba ku kigero Imana yifuza Rimwe na rimwe mu kugerageza imibereho, kwiheba kwacu (...)
"Ijuru ririho kandi rifite ubwiza busumba (...) Aya ni amagambo yavuzwe n’ umunyamerika w’ umuvugabutumwa (...)
Menya impamvu Imana yemeye ko Yesu Kristo (...) Kuva mu isezerano rya kera, Bibiliya yari yaramaze (...)
Haranira gukora ibishimwa n’Imana Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe, ahubwo muhinduke (...)
Hari ibihembo bitangaje, Imana igenera abantu (...) "Kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha (...)
Ukwiye kubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro Ku byo gukunda bene Data mukundane rwose, ku by’icyubahiro
Mugire urukundo rutaryarya Mu mibanire yawe n’ Imana ndetse n’ abandi, Intego (...)
Kuva mu ntangiriro z’ uku kwezi Bibiliya (...) Igitabo cy’ ijambo ry’ Imana "Bibiliya" nticyari (...)
Ese waba uzi umuntu ukomeye kurusha abandi? Bavuga ijwi rirenga bati "Umwana w’Intama watambwe ni (...)
Imana ni yo itugenera ibidukwiye - Joyce (...) Mwubahe Uwiteka mwa bera be mwe, kuko abamwubaha (...)
Kwiyegurira Yesu byaguha icyerekezo kizima (...) "Mwana wanjye, mpa umutima wawe, Kandi amaso yawe (...)
Ubumwe bwanyu ntibugacogore "tubone uko duhumurizanya mwebwe nanjye, mpumurizwe no (...)
1 | 2 | 3
Kwamamaza

Izakurikiwe cyane

“Ngwino uko uri” Abahatanira Groove Awards 2016... Mwese abarushye n’abaremerewe,...
Gatanya (divorce) ivugwa no mu bakristo yemewe... Matayo 19:3 Abafarisayo baza aho...
Gushyingirwa, umuhango wategetswe n’Imana. Gushyingirwa ni kimwe mu by’ingenzi...
Musanze: Abakabakaba 100 bakiriye agakiza Kuri iki cyumweru tariki ya 14...
Ubushinwa: Havumbuwe ibihamya simusiga by’umwuzure wo ku... Bibiliya ijambo ry’Imana mu gitabo...
Kwamamaza
Find us on
Kwamamaza